cz 

„POUZAR VYSTAVIL SVOJE NOVÉ SILIKONOVÉ TROJKY“

Každou chvíli se můžeme někde dočíst, kdo kde vystavil nějaká čísla. Proto jsem se i já rozhodl předvést svoje silikonové trojky a zařadit se tak ke všem těm úspěšným kolegyním. Doufám, že tento můj počin povede k popularitě a publicitě, kterou si odhalováním svých dvojek, trojek a čtyřek tak často vydobývají ostatní.
Je zřejmé, že v dnešní době, kdo nějaká ta čísla čas od času nevystaví, jako by nebyl.

Zvolené číslo hraje jistě v míře úspěchu a zájmu důležitou roli. Bohužel jsem neměl možnost se s žádnou vystavující umělkyní setkat a celou problematiku výběru nejvhodnějšího čísla probrat osobně. Trojku jsem
si po dlouhých úvahách zvolil pro její proporční vyváženost a tvarovou přitažlivost.

Výběr materiálu byl jednodušší. Silikon evidentně frčí!