cz 

Kolekce nerezových objektů a broží vznikla jako reminiscence na dobu dětství, na dobu stavebnic. Logické opakování stejných tvarů vytváří jednoduché architektonické kompozice, které se stávají fascinujícím a přitažlivým světem.